bertukar pembiakan Rusa di Ranca Upas CiwideyRanca Upas pun tak kalah atas benda berjalan-jalan lain di Bandung kidul yang biasanya memusatkan kecerlangan alam yang menawan abnormal dan susah didiamkan umpama ke Ranca Upas, lalu panorama hutan alam dan hutan tanaman akan mengasuh pandangan mata masing-masing pengunjungnya.

kawasan Ranca Upas terdapat ciri-ciri nada pegunungan yang sejuk serta daulat lingkaran hutan yang masih bahari dan kuat masalah kian tentu memperkuat lokasi Ranca Upas banyak menggapai atensi berpangkal para pelancong lalu tak bingung saat cuti bandarsah libur akhir pekan namalain libur hari-hari selesa Ranca Upas tetap dipadati oleh pertandang yang butuh mencicip atmosfer dan tingkatan pegunungan yang indah.

Kapan cermatnya lokasi ini dijadikan bagai wadah reakreasi menurut para pertandang terkaan zaman 1980-an Ranca Upas telah menjabat tempat rekreasi dan perkemahan. Di kelompok ini terdapat areal seluas tiga hektar yang diterapkan bagi penangkaran rusa. Hal sekian tentu mengangkat Ranca Upas terdapat poin plus ketimbang barang bertamasya lain.

Para pengikut pun piawai menatap dengan cara terang-terangan semenjak jarak yang tak terlalu jauh tengah sang tabib mencurahi makan rusa-rusa di areal pemijahan tersebut kebanyakan ketika sang belian tentu menjemput sang rusa maka akan berbuat siulan seakan-akan kode yang sudah tak disangsikan oleh para rusa termasuk Dan berbobot termin tak berapa dahulukala korps rusa pun akan berkumpul.

sedemikianitu menangkap seruan mulaisejak sang sinse rusa-rusa lazimnya akan buru-buru datang keluar terbit tempat persembunyiannya. eksepsi makan jukut dan air, rusa juga sangat suka makan umbi-umbian, lir ubi dan penangkaran rusa ubikayu termin makan buat rusa-rusa ini tiap pukul dua sasap andaikan bukan waktu jam makan, rusa-rusa ini enggak akan keluar, berlindung di bawah rimbunnya semak semak.

Rusa mangkak bercula panjang dan lebih kerap menampakan diri. padahal rusa wanita tak bercula dan lebih berulang bernaung bersama anak-anaknya.

Areal pembiakan rusa Ranca Upas bertahap tempuh pecah Pangalengan sekitar 15 km dan terbit Bandung 56 km menurut perihal alur beraspal. Ranca Upas tersimpul bertamasya yang berkecukupan di wilayah Bandung selatan Jawa Barat. Letaknya di dekat sesapan teh Rancabali di kaki Gunung Patuha, Ciwidey, Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *